Okresná hasičská liga Sabinov

Projekt Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov (ďalej len OHL SB) vznikol počas súťažnej sezóny 2014 v hlavách p. Porembu, p. Molčana a p. Šimoňáka. Cieľom tejto OHL SB má byť pozdvihnutie súťaží v našom okrese na úroveň, ktorá by bola porovnateľná s úrovňou v iných okresoch východného slovenska. Vstúpiť

Šarišská hasičská liga

ŠHL je hasičská liga, ktorá je tvorená družstvami mužov a žien z Prešovského kraja. Vstúpiť

Východoslovenská Hasičská Superliga

VHSL je hasičská liga tvorená hasičskými tímami z prešovského a košického kraja.Bola založená v roku 2009. Vznikom tejto hasičskej ligy sa predovšetkým sprísnili požiadavky kladené na usporiadateľoch jednotlivých súťaží, čo sa týka ich organizačného zabezpečenia, odpovedajúceho prostredia a technického zázemia. Stanovil sa pevný počet súťaží VHSL v sezóne, čo umožňuje trvalý výber medzi žiadateľmi o ich usporiadanie a voľbu a zaradenie týchto najkvalitnejších súťaží. Vstúpiť