NOČNÁ Hasičská súťaž Terňa - 16. ročník o pohár starostu obce

28.07.2017 21:00 - Ihrisko Terňa

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Postup do finálového

Začiatok registrácie
17.07.2017 20:00

Maximálny počet tímov
55

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

Dobrovoľný hasičský zbor a obec Terňa Vás srdečne pozývajú na
★ NOČNÚ HASIČSKÚ SÚŤAŽ ★
16. ročník súťaže o putovný pohár starostu obce Terňa.

Viac info

Muži

Miesto P.č. Názov Prvý pokus Výsledný čas
1 41 Štôla A 15,84 14,81
2 14 Rokytov 15,02 15,02
3 35 Sveržov A 15,31 15,31
4 23 Hermanovce 15,43 15,43
5 12 Terňa 15,46 15,46
6 15 Uzovské Pekľany 15,54 15,54
7 43 Ľubovec 15,93 15,91
8 24 Šindliar 16,17 16,17
9 17 Hrabovec B 16,40 16,40
10 19 Hubošovce 16,43 16,43
11 18 Lúčka 16,44 16,44
12 29 Spišská Belá 16,99 16,99
13 2 Ražňany 17,28 17,28
14 34 Gaboltov 17,50 17,50
15 36 Veľký Slivník 17,63 17,63
16 20 Ďačov A 20,65 20,65
17 3 Žakovce NP NP
18 10 Spišský Štvrtok NP NP
19 13 Bijacovce NP NP
20 21 Kojatice NP NP
21 22 Šarišské Michaľany NP NP
22 25 Ekospol NP NP
23 26 Bajerov A NP NP
24 28 Komárov NP NP
25 30 Lenartov NP NP
26 31 Bzenov NP NP
27 33 Krivany NP NP
28 37 Chmiňany NP NP
29 38 Arnutovce NP NP
30 40 Gregorovce NP NP
31 44 Svidník NP NP

Ženy

Miesto P.č. Názov Prvý pokus Výsledný čas
1 39 Spišský Štvrtok 17,61 17,61
2 1 Terňa 17,82 17,82
3 27 Bijacovce 19,37 19,37
4 32 Chminianská Nová Ves 19,88 19,88
5 16 Šindliar 20,39 20,39
6 8 Lúčka 20,79 20,79
7 6 Kojatice 20,82 20,82
8 50 Gregorovce 23,27 23,27
9 45 Poloma 26,96 26,96
10 5 Hubošovce NP NP
11 9 Šarišské Michaľany NP NP