XX . Ročník súťaže hasičských družstiev o POHÁR DHZ a OBECNÉHO ÚRADU OLŠAVCE

02.07.2017 13:30 - Ihrisko Oľšavce

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži do 1500cm3

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
20.06.2017 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

DHZ Olšavce Vás pozýva na XX . Ročník súťaže hasičských družstiev o POHÁR DHZ a OBECNÉHO ÚRADU OLŠAVCE, ktorá sa uskutoční dňa 2.júla 2017 o 13.30 hod. na ihrisku v Olšavciach.
Súťažne disciplíny: -požiarny útok s vodou /2 pokusy (pravidla RHLS)
vyhodnotené budú aj družstva s PPS do 1500 cm3

Ceny za najlepšie dosiahnuté časy
1. Miesto 200 €
2. Miesto 100 €
3. Miesto 50 €

K peňažným odmenám budú odovzdané vecné ceny.
Štartovne: 15 €

Muži

Miesto P.č. Názov Prvý pokus Druhý pokus Výsledný čas
1 1 Oľšavce - - -
2 2 Šarišský Štiavnik - - -
3 3 Komárov - - -
4 4 Smižany - - -
5 5 Hrabovec A - - -
6 7 Radoma A - - -
7 9 Žakovce - - -
8 12 Becherov - - -
9 13 Trnava pri Laborci - - -
10 16 Svidník - - -
11 18 Hankovce - - -
12 20 Spišská Belá - - -

Muži do 1500cm3

Miesto P.č. Názov Prvý pokus Druhý pokus Výsledný čas
1 6 Kuková - - -
2 11 Bartošovce - - -
3 14 Lenartov - - -
4 15 Gaboltov - - -
5 17 Kalnište - - -
6 19 Kalnište - - -

Ženy

Miesto P.č. Názov Prvý pokus Druhý pokus Výsledný čas
1 8 Spišský Štvrtok - - -
2 10 Smižany - - -