!!! WARNING: This is unofficial results !!!

Muži

Názov tímu Celkovo
Becherov 14,31
Sveržov A 14,43
Lúčka 14,72
Vyšná Voľa 14,82
Terňa 14,89
Zlaté 15,19
Sveržov B 15,20
Kecerovce A 15,27
Hrabovec A 15,44
Fire RacingSport 15,47
Gaboltov 15,76
Komárov 15,97
Nemcovce 16,06
Ľubovec 16,11
Šarišské Michaľany 16,26
Bzenov 16,52
Hankovce 17,34
Rokytov 18,03
Raslavice B 18,23
Mokroluh 19,77
Raslavice -

Ženy

Názov tímu Celkovo
Terňa 17,67
Hrabovec 18,47
Hankovce 18,60
Lúčka 19,00
Bzenov 19,30
Raslavice 20,03
Šarišské Michaľany 20,10

Muži do 1500cm3

Názov tímu Celkovo
Bardejov 17,49
Hažlin 21,42
Andrejová 23,55