!!! POZOR: Toto sú neoficiálne výsledky !!!

Muži

Miesto P.č. DHZ Prvý
ľavý
Prvý
pravý
Druhý
ľavý
Druhý
pravý
Celkovo
1 1 Slovakia 24,92 29,82 23,98 25,24 25,24
2 10 Germany 27,66 26,10 29,94 27,41 27,66
3 6 Ukraina 27,83 28,57 NP NP 28,57
4 14 Czechia 28,83 26,27 28,77 27,67 28,77
5 8 Poland 31,60 29,81 29,05 26,33 29,05
6 7 Kazakhstan 34,59 37,77 30,23 26,54 30,23
7 11 Austria 30,95 29,85 31,75 32,71 30,95
8 9 Mongolia 34,07 28,69 30,99 32,47 32,47
9 3 Uzbekistan 31,72 34,43 36,99 33,34 34,43
10 13 Azerbaijan 33,34 34,68 32,86 35,19 34,68
11 12 Estonia 42,96 42,48 34,19 37,19 37,19
12 2 Belarus 32,44 37,39 40,10 35,40 37,39
13 5 Russia 44,81 45,76 38,31 40,82 40,82
14 4 Bulgaria 46,76 46,87 29,39 40,98 40,98

Ženy

Miesto P.č. DHZ Prvý
ľavý
Prvý
pravý
Druhý
ľavý
Druhý
pravý
Celkovo
1 27 Slovakia 25,30 24,81 25,40 25,64 25,30
2 25 Russia 49,49 28,27 26,13 25,77 26,13
3 22 Germany 27,48 29,28 27,32 26,73 27,32
4 23 Czech 32,75 25,86 27,95 24,30 27,95
5 30 Belarus 28,55 28,09 NP NP 28,55
6 24 Estonia 29,11 29,14 70,98 56,39 29,14
7 21 Kazakhstan 27,47 33,21 27,06 30,86 30,86
8 26 Bulgaria 48,20 57,40 30,75 32,25 32,25
9 29 Austria 34,42 33,41 37,74 39,89 34,42
10 28 Croatia 44,55 46,21 42,53 37,99 42,53