1. kolo Košickej hasičskej ligy

29.04.2018 07:30 - Rozhanovce (KS)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
22.04.2018 20:00

Koniec registrácie
27.04.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
25.04.2018 22:00

Maximálne množstvo stravy
200

Muži

Prvý ľavý
Prvý pravý
Druhý ľavý
Druhý pravý
Celkovo
01
Vtáčkovce
14,24
15,03
NP
NP
15,03
02
Hermanovce
21,09
21,26
15,01
15,26
15,26
03
Kecerovce A
15,72
15,03
16,14
15,90
15,72
04
Beniakovce a
NP
NP
16,12
16,12
16,12
05
Brestov
NP
NP
16,25
16,23
16,25
06
Chrastné A
16,39
16,37
NP
NP
16,39
07
Trhovište
NP
NP
16,53
16,01
16,53
08
Hraň
16,52
16,80
15,80
16,56
16,56
09
Cizatice
15,79
19,62
15,91
16,58
16,58
10
Opina
NP
NP
17,27
16,60
17,27
11
K.Bakša
17,56
17,56
16,49
18,21
17,56
12
Benakovce b
18,09
18,06
NP
NP
18,09
13
Ploské
20,99
21,47
16,74
19,93
19,93
14
Čečejovce
20,11
19,96
20,97
20,97
20,11
15
Chrastné B
25,30
27,52
20,99
22,89
22,89
16
Bretejovce
-
-
-
-
-
17
Kecerovce B
-
-
-
-
-

Ženy

Prvý ľavý
Prvý pravý
Druhý ľavý
Druhý pravý
Celkovo
01
Čižatice
21,50
18,34
18,79
18,79
18,79
02
Vtáčkovce
20,21
22,25
20,06
19,96
20,06
03
Kecerovce
23,03
23,03
NP
NP
23,03
04
Chrastné
23,85
23,85
NP
NP
23,85
05
Herľany
23,59
23,86
NP
NP
23,86
06
Čečejovce
24,20
24,26
24,80
24,94
24,26