1. kolo Košickej hasičskej ligy

29.04.2018 07:30 - Rozhanovce (KS)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
22.04.2018 20:00

Koniec registrácie
27.04.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Link bude dostupný po spustení

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
26.04.2018 00:00

Maximálne množstvo stravy
30