2. kolo Košickej hasičskej ligy

13.05.2018 07:30 - Chrastné (KS)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
06.05.2018 20:00

Koniec registrácie
11.05.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Link bude dostupný po spustení

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
10.05.2018 00:00

Maximálne množstvo stravy
30