3. kolo Košickej hasičskej ligy

27.05.2018 07:30 - Trhovište (MI)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
20.05.2018 20:00

Koniec registrácie
25.05.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Link bude dostupný po spustení

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
24.05.2018 00:00

Maximálne množstvo stravy
30