4. kolo Košickej hasičskej ligy

10.06.2018 07:30 - Cecejovce (KS)

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
03.06.2018 20:00

Koniec registrácie
08.06.2018 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Link bude dostupný po spustení

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
06.06.2018 20:00

Maximálne množstvo stravy
30