4. ročník Memoriálu Jána Prextu + 8. kolo OHL BJ

12.08.2017 13:00 - Ihrisko Bercherov

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži do 1500cm3

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
03.08.2017 20:00

Koniec registrácie
12.08.2017 00:00

Maximálny počet tímov
25

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Dobrovolný Hasišský Zbor Becherov a obec Becherov Vás srdečne pozývajú na 4. ročník Memoriálu Jána Prextu, ktorý je zároveň 8. kolo OHL Bardejov

Muži

Miesto P.č. Názov Prvý pokus Druhý pokus Výsledný čas
1 1 Becherov - - -
2 4 Mokroluh - - -
3 5 Komárov - - -
4 6 Rokytov - - -
5 7 Sveržov B - - -
6 8 Zlaté - - -
7 12 Vyšná Voľa - - -
8 13 Hankovce - - -
9 14 Osikov - - -
10 15 Bardejov - - -

Ženy

Miesto P.č. Názov Prvý pokus Druhý pokus Výsledný čas
1 3 Raslavice - - -

Muži do 1500cm3

Miesto P.č. Názov Prvý pokus Druhý pokus Výsledný čas
1 2 Hrabovec B - - -
2 9 Gaboltov - - -
3 10 Raslavice A - - -
4 11 Lenartov - - -