II. ročník súťaže hasičských družstiev v požiarnom útoku O POHÁR STAROSTU OBCE HARICHOVCE

17.08.2019 09:30 - Ihrisko ŠK Harichovce

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži nad 35 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
01.08.2019 20:00

Koniec registrácie
15.08.2019 20:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
15.08.2019 16:00

Maximálne množstvo stravy
200

Súťažná disciplína : požiarny útok s vodou na dva pokusy v zmysle súťažného poriadku DPO SR.

Dátum a miesto konania : 17.august 2019 - sobota o 09:30 hod.
ihrisko ŠK Harichovce

Časový harmonogram: od 09:00 - príchod a prezentácia hasičských družstiev
09:30 - nástup, otvorenie súťaže
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 30. min. po jej ukončení

Organizačné pokyny :

- štartovné : 10€
-strava: 2€ (guláš)

Materiálno – technické vybavenie súťažných družstiev, vlastné :
- motorová striekačka PS12,
- 2 ks sacích hadíc dlhých max. 2,5 m
- 1 ks sací kôš so spätnou klapkou
- 1 k...s rozdeľovač
- 2 ks prúdnic „C“ s priemerom hubice 12,5 mm
- 2 ks hadíc „B“ 75 dlhé min. 19,5 m,
- 4 ks hadíc „C“ 52 dlhé min. 19,5 m,

Odev: Ustrojenie jednotné, pracovné alebo športové prekrývajúce ramenná a lýtka, ľahký opasok a prilba. Obuv spevňujúca nohu, bez kovových hrotov a kief.

Doba prípravy na požiarny útok 5.- minút
Požiarny útok sa vykoná s nenaštartovanou striekačkou pred štartom družstva a bez pretlakového ventilu.

V prípade zranenia ide o udalosť na vrub zriaďovateľa DHZ, ako aj náklady spojené s účasťou DHZ na súťaži.

Celkové hodnotenie: Požiarne útoky budú merané elektronickou časomierou.


Ženy

Celkovo
Odorín
-
-
-
-
-

Muži

Celkovo
Harichovce
-
-
-
-
-
Danišovce
-
-
-
-
-
Domaňovce 1
-
-
-
-
-
Spišský Hrušov
-
-
-
-
-
Domaňovce2
-
-
-
-
-
Spišská Nová Ves
-
-
-
-
-

Muži nad 35 rokov

Celkovo
Harichovce
-
-
-
-
-
Danišovce
-
-
-
-
-

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.