4. ročník súťaže o Pohár starostu obce Vyšná Šebastová

16.06.2018 13:00 - ihrisko Vyšná Šebastová

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika)

Spôsob súťaže
2 pokusy

Začiatok registrácie
28.05.2018 20:00

Koniec registrácie
16.06.2018 00:00

Maximálny počet tímov
25

Registrácia stravy
Nie